Dommere ved UDM

På grund af dommermangel til kampene om lørdagen (20. maj), har overdommerne besluttet, at der ikke påsættes dommere i de enkelte kampe, som i stedet dømmes af spillerne selv. Som pointvendere fungerer spillere, forældre og andre frivillige.

I stedet bruger vi assisterende overdommere, som vil indgå i tomandsteams, som dækker max. 6 borde pr. runde. De assisterende overdommere har til opgave, at forestå nødvendig batkontrol, gribe ind overfor dårlig opførsel og anden usportslig adfærd, påse korrekte spilledragter og –udstyr, gribe ind overfor åbenlyse fejlserver, bistå med at få kampene afviklet rettidigt og stå til rådighed for at løse konflikter mellem spillerne. De assisterende overdommere har de for en overdommer sædvanlige rettigheder og forpligtelser, og kan i nødvendigt omfang tildele gule, gule/røde eller røde kort.

Vi tror og håber, at det vil blive positivt for spillere og ledere, som forhåbentlig vil opleve en konsekvent og ensartet linje ved samtlige kampe.

Søndag, som er ”store finaledag”, vil der i lighed med tidligere år blive påsat dommere til samtlige kampe.

Efter afvikling af UDM hører vi gerne både ris og ros fra klubber og spillere. Selv om det er en nødløsning, ser vi det også som et interessant alternativ ved større stævner.”

Med venlig hilsen
Janni og Søren

Overdommere

Print Friendly, PDF & Email

You may also like...